Rólunk

A Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt-t (NFFKÜ) a tulajdonosok azzal a céllal alapították, hogy a közigazgatás számára meghatározott tevékenységeket lásson el. Az NFFKÜ részben közintézményi státusszal bír, és számos, közigazgatási intézmények által kiszervezett feladatot lát el annak érdekében, hogy a közszolgálatban növekedjen a hatékonyság. Az NFFKÜ legfőbb szakterülete a területfejlesztés, a kohéziós politika támogatása, a program- és projektmenedzsment, projektgenerálás, valamint a kapacitás- és intézményrendszer-fejlesztés. Mivel az ügynökség a központi közigazgatáson kívül helyezkedik el, ám azzal szoros kapcsolatban működik, így rugalmasan átadhatja szakértelmét és tapasztalatait az érintett közintézmények számára.

Az NFFKÜ elsősorban a szervezet alapítóinak tapasztalataira épít, és egyben támogatja azok tevékenységét a felsorolt szakterületeken.Az Ügynökség egyik alapítója a MAG Zrt. – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ, amely egyike az uniós támogatással megvalósuló gazdaságfejlesztési operatív programokat végrehajtó közreműködő szervezetnek. A MAG Zrt., mint közreműködő szervezet közel 3 milliárd euró értékű gazdaságfejlesztési programot kezel. A MAG Zrt. 100%-ban állami tulajdonú, non-profit gazdasági társaság, amely elnyerte a kijelölt szervezeti státuszban. A MAG Zrt. jelentős tapasztalattal rendelkezik a fejlesztéspolitikai tervezés és végrehajtás területein.

A Vital Management Kft, az ügynökség társalapítója, mind közintézményi, mind vállalati ügyfelek számára nyújt szolgáltatásokat, például biztosítja, hogy az EU támogatással megvalósuló projektek kedvezményezettjei megfeleljenek a hazai és uniós szabályzásnak, valamint teljesítsék a projektek célkitűzéseit. A Vital Management Kft. közintézményi partnere többek között az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., amely 100%-ban állami tulajdonban van, megbízott szervezeti státuszban. A Vital Management Kft. megbízható és szakszerű hátteret biztosít az ESZA Kht. számára a stratégiakészítés, eljárásbeli és technikai segítségnyújtás területein.

A biztos szakmai háttér és a felsorolt tevékenységek alapján Magyarországon az NFFKÜ látja el a végrehajtó ügynökségi feladatokat az EGT és Norvég Alapok (a továbbiakban együttesen: „Alapok”) tekintetében a 2009-2014-es programidőszakban. A végrehajtó ügynökség teljes körű ellenőrzése és felügyelete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feladata. Mint az Alapok végrehajtó ügynöksége, az NFFKÜ Zrt. non-profit szervezet, amelynek szoros együttműködésben kell dolgoznia azokkal a közintézményekkel, amelyek szintén részt vesznek az Alapokkal kapcsolatos végrehajtási feladatokban. Ilyen intézmény a Magyar Államkincstár, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzeti Innovációs Hivatal, stb.

Az EGT Alapok az Európai Gazdasági Térséggel kötött megállapodás 38b pontja alapján működik, míg a Norvég Alapokról szóló megállapodás az EU és Norvégia között létrejött megállapodás eredménye. Mindkét megállapodás célja, hogy elősegítse a társadalmi és gazdasági fejlődést az Európai Gazdasági Térségben és az Unióban, és egyben segítse és hozzájáruljon az EU Strukturális Alapjaihoz. Az NFFKÜ feladata a pénzügyi eszközök menedzselése, beleértve a pályázati felhívások megjelentetését, a projektek végrehajtásának nyomon követését, valamint a pénzügyi folyamatok ellenőrzését.

Mint kiegészítő tevékenység, a felsorolt közszférával való együttműködéseken túlmenően és azok tapasztalatára építve, az NFFKÜ látja el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (mint a Twinning Program nemzeti kapcsolattartója) megbízásából a hazai közintézmények részvételének adminisztrációját az EU Twinning programjában. Az NFFKÜ segítséget nyújt hazai közintézmények számára a nemzetközi együttműködési projektekben annak érdekében, hogy azok hatékonyan és gyorsan tudják átadni az uniós jogalkotás átvételében szerzett legjobb gyakorlatokat további kedvezményezett országok számára.

oldalmenü
© 2017 Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség